သံတမန်သင်တန်းကျောင်း အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ

သံတမန်သင်တန်းကျောင်း အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်သင်တန်းကျောင်း အဆောက်အအုံသစ် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းက ကြီးမှူး စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ခန့်မှန်းသုံးငွေများကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် (design requirements) များကို မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာ အသင်းမှ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဒီဇိုင်းတင်သွင်းသူများ၏ ဒီဇိုင်းများကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်းမှ ဗိသုကာပညာရှင်များမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်သင်တန်းကျောင်းအဆောက်အအုံသစ် ဒီဇိုင်းအတွက် အောက်ပါဒီဇိုင်း (၅) ခုကို ဆန်ခါတင်ဒီဇိုင်းများအဖြစ် ရွေးချယ်ထားပါသည်။