ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးချုပ် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးချုပ် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးချုပ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းက ကြီးမှူး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ အဆောက်အဦဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ခန့်မှန်းသုံးငွေများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက် (design requirements) များကို မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာ အသင်းမှ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းတင်သွင်းသူများ၏ ဒီဇိုင်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်းမှ  ဗိသုကာပညာရှင်များမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။